Find os

 

KLEIN advokatfirma

 

KLEIN advokatfirma

Bredgade 3

1260 København K

TLF: +45 3152 2092

E: skl@steenklein.dk

 

 

KLEIN advokatfirma har CVR-nummer: 33978936. Advokater hos KLEIN advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet og er dermed omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. Yderligere oplysninger kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside advokatsamfundet.dk.

 

KLEIN Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af KLEIN advokatfirma uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

 

 

Copyright © All Rights Reserved